Tolv busslinjer läggs ner när trafiken görs om

Stora förändringar väntar i busstrafiken 1 oktober, då tolv busslinjer dras in.
Dessutom börjar tre busslinjer gå över Stridsbergsbron, vilket kortar restiden med två till tre minuter. Dessa hållplatser försvinner från Drottningtorget.