Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

För en tid sedan tog Jönköpings kommun ett beslut om att kommunen inte ska tillåta exploatering av åker och jordbruks mark. Nu vill oppositionen att Trollhättan gör detsamma. Bild: Stefan Bennhage
För en tid sedan tog Jönköpings kommun ett beslut om att kommunen inte ska tillåta exploatering av åker och jordbruks mark. Nu vill oppositionen att Trollhättan gör detsamma. Bild: Stefan Bennhage

”Förbjud och riv upp”

Nödvändigt med ett förbud, risk för skadestånd eller ett ”fyrkantigt sätt att tänka” - framtida exploatering av odlingsbar kommunal mark får politikernas känslor att svalla.
Jennie Bergius Eriksson (M): ”Pandemin understryker vikten av att vi som kommun tar ett ökat ansvar för nationell livsmedelsförsörjning”. Bild: Kristina Stulken
Jennie Bergius Eriksson (M): ”Pandemin understryker vikten av att vi som kommun tar ett ökat ansvar för nationell livsmedelsförsörjning”. Bild: Kristina Stulken

Som TTELA tidigare berättat vill Jennie Bergius Eriksson (M) att all exploatering på kommunens egen åker- och jordbruksmark förbjuds. Hon föreslår också att antagna - men ännu inte realiserade - detaljplaner omprövas för att bli mer restriktiva till exploatering av mark.

I motionen där kraven framförs påtalar Bergius Eriksson att cirka 600 hektar jordbruksmark årligen försvinner i Sverige, ytor som aldrig kan återställas till odlingsmark igen.

”Färdigbyggt”

När motionen debatterades i kommunfullmäktige ställde sig även övriga oppositionspartier bakom de moderata förslagen.

– Vi har byggt färdigt på odlingsbar mark, tyckte Sofia Lindholm (C) som också drivit frågan.

Dana Roman Blomster (KD) hakade på.

– Jordbruksmark ska bevaras till det den är avsedd för. Vi behöver odla föda någonstans om vi ska ha något att äta i framtiden, deklarerade hon.

Ulrik Hammar (L) hade ett eget förslag;

– Säkerställ odlingsmark för närproducerat.

Värderas

Mattias Foldemark (V) ansåg att förslaget om förbud av exploatering var ett ”fyrkantigt sätt att tänka”.

– Men självklart ska det prövas noggrant när mark ska tas i anspråk.

Dessutom påpekades att ett exploateringsförbud skulle strida mot gällande översiktsplan. Samtidigt har det tidigare fastställts att kommunens jordbruksmark ska värderas och den granskningen ska påbörjas under året.

Enligt kommunstyrelsens förvaltning är det också en besvärlig process att upphäva antagna detaljplaner, en process som kan leda till att kommunen riskerar att drabbas av skadestånd.

Med röstsiffrorna 16-15 tog kommunfullmäktige beslutet att avslå första delen (förbudskravet) av motionen och anse den andra delen behandlad, eftersom planprocesser redan idag uppges redovisa alternativ till exploatering av jordbruksmark.

M, L, KD, C och SD reserverade sig mot beslutet.