Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Medborgarlöfte med fokus på sexuellt våld

Trollhättans Stad och polisen har tillsammans kommit fram till ett medborgarlöfte för 2017. Där kommer man bland att ha fokus på ökad polisiär närvaro, trygghetsronder och att samverka kring området sexuellt våld.

– Medborgarlöftet går ut på att lyssna på vad lokalsamhället och dess invånare vill och ser som viktigast för att känna sig trygga. Det kan ju vara områden som inte ens visar sig i brottsstatistiken, men som ändå är viktiga att följa upp och jobba med, säger Rickard Fremark, chef lokalpolisområde Östra Fyrbodal.

- Sexuellt våld är ju ofta en brottslighet som ligger dold, den sker inte i så stor uträckning på gator och torg.

Under hösten hade Trollhättans Stad och polisen upprättat en webbenkät där kommuninvånarna kunde rapportera och svara på frågor om man upplever otrygghet och i så fall var och när.

Drygt 500 invånare svarade på enkäten och då svarade 65 procent att det finns platser där de bor och vistas där de känner sig otrygga. Undersökningen visar också att fler kvinnor än män känner sig otrygga.

De platser som lyftes fram var parker, gång- och cykelvägar, motionsspår och tunnlar och tidsmässigt är det när det är mörkt som man känner sig som mest otrygg. Områden som nämndes var framför allt Kronogården, Centrum, Lextorp och Sylte.

– Det är kända områden i Trollhättan sedan tidigare. Vi har en aktivitetsplan och kommer fortsatt jobba för polisiär ökad närvaro och brottsförebyggande. Sedan vad som ska göras mer specifikt, i form av till exempel ändrad och förbättrad ljussättning på olika platser, får vi se över efter hand.

Prioriterade områden som flest kommuninvånare nämnde som prioriterade gällande trygghet var våld utomhus och sexuellt ofredande.

– Sexuellt våld är ju ofta en brottslighet som ligger dold, den sker inte i så stor uträckning på gator och torg. Det förekommer statistiskt sett väldigt få överfallsvåldtäkter, säger Rickard Fremark.

Utifrån resultatet av medborgardialogerna och den erfarenhet som polis hämtat in från egna medarbetare under 2016 har man nu beslutat att samverka för att öka den upplevda tryggheten på de platser som nämnts.

- Inför 2017 har vi nu i samtliga sju kommuner i Östra Fyrbodal medborgarlöften på plats och de skiljer sig inte så mycket från varandra.

Några av de aktiviteter som kommer göras är alltså ökad polisiär närvaro och synlighet på valda platser och dessutom trygghetsronder i Kronogården/Lextorp/Sylte och Centrum tre gånger under 2017. Trollhättans trygghetsgrupp prioriterar att samverka kring området sexuellt våld.

– Inför 2017 har vi nu i samtliga sju kommuner i Östra Fyrbodal medborgarlöften på plats och de skiljer sig inte så mycket från varandra. Men nu har vi en styrmodell, som gör att vi kan följa upp vårt arbete bättre än tidigare.

Läs också: