Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt TTELA
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
SNART BYGGSTART. Etapp 1 av nya Drottningtorget inleds 2017. Därefter fortsätter processen under 2018 och 2019.

Nya Drottningtorget klubbat och klart

En kompromiss och "Sveriges största medborgardialog" mynnade ut i ett fjärde förslag för Drottningtorget. Under årets sista fullmäktigemöte på tisdagskvällen klubbades förslaget igenom efter en stundtals het debatt.

I och med att utformningen och igångsättningstillstånd spikades under måndagskvällen är planen att arbetet med nya Drottningtorget tar fart nästa år. Men beslutet föregicks av en het debatt. SD yrkade bland annat att alla träd i allén skulle sparas i sin helhet.

– Träden är gamla men inte slitna, hävdade Lasse Henriksen och gick hårt åt Miljöpartiet med frågan om vad de gör för att rädda allén.

– Jag är förvånad över er policy att såga ner träd som inte är sjuka, framförde han.

Esther O`Hara (MP) replikerade med att de aktuella träden vuxit förbi sin tid och att det är dags att plantera nytt.

– Har jag räknat rätt blir det 46 nya träd som ska placeras runt torget. Det kommer att bli ett fräscht och vackert torg, sa hon och medgav att hennes favorit bland de tidigare förslagen varit det gröna torget.

– Men det här blir en bra kompromiss. Som har föregåtts av Sveriges största medborgardialog. Alla har kunnat vara delaktiga, påpekade hon.

Mats Häggner (C) var inne på samma linje;

– Det är bra att vi förnyar delar av allén. Det blir spännande att få fram fasaden bakom allén, den har väl ingen sett på många år ...

Förutom nya träd som bland annat ska ersätta de 26 lindar som ska kapas innehåller nya Drottningtorget växtlighet i form av buskar och blommor. Dessutom blir konstverket/fontänen Trollkällan kvar och området runt omkring den kompletteras med vattenspel. Planen är också att visualisera Göta älv genom platsgjuten betong som ska ramas in med metallband.

Under betongen läggs markvärme som gör att mönstret ska synas även när det är snö. Mönstret ska belysas och på bandet ska det gå att läsa historiska fakta om Trollhättan.

Ännu mer mönster blir det på torgets lekyta, där temat blir ett porlande älvlandskap med konstgräsdraperade kullar.


Klart är också att bussarna flyttas från torget. Nya busshållplatser byggs i stället längs med Drottninggatan, Torggatan och på Polhemsgatan. Österlånggatan blir dubbelriktad mot Torggatan för att underlätta bilflödet. På torgets västra del är tanken att en byggnad ska uppföras. Men det beslutet dröjer. Hur anläggningen – som föreslås placeras mot Torggatan – ska se ut och vad den ska innehålla utreds fortfarande.


Förutom trädfrågan var politikerna relativt överens om utformningen. Däremot gick åsikterna starkt isär när det gällde förslaget att eventuella framtida beslut om nya torget ska fattas av kommunstyrelsen.

– Vi motsätter oss att kommunstyrelsen ska ta beslut, vi har ingen insyn där, menade Said Abdu (L).

Han fick medhåll av bland andra Dan Möllengård (-) och Lasse Henriksen (SD).

– Oerhört märkligt att först ska alla Trollhättebor bli lyssnade på men sen ska partier uteslutas från fortsatta beslut, dundrade Möllengård.

Lasse Henriksen ansåg att högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, ska ta beslut som rör nya torget.

– Det är en demokratifråga. Jag undrar om det är förenligt med kommunallagen att utesluta vissa ur processen. Då måste det nog vidtas åtgärder, ansåg han.


Peter Eriksson (M) yrkade på ett tillägg till beslutspunkterna.

– Jag vet flera fastighetsägare och företagare som är bekymrade för hur de ska kunna sköta drift och underhåll av sina verksamheter under ombyggnaden. Därför borde tjänstemännen få i uppdrag att få fram rutiner som ska underlätta tillgängligheten.

Ett yrkande som övriga ledamöter köpte rakt av. Även utformningen av torget klubbades i enighet.

Förslaget att framtida beslut om torget ska tas av kommunstyrelsen gick igenom med 51 röster för och tio nej efter att votering begärts. SD och L reserverade sig mot beslutet. Yrkandet om att spara alla träd i allén avslogs, vilket SD reserverade sig emot.

Läs också: Så tycker Trollhättebor om förslaget