Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Lärdomar. ”Vi känner oss mer förberedda om något skulle hända igen”, säger Eva Wallin från kommunens beredskapsgrupp vid krissituationer.

Samverkan nyckeln för krisgruppen

Strax efter larmet till SOS var kommunens krisgrupp på plats i det kaos som rådde efter våldsdådet på Kronan. I dag kan Posomgruppen se att gemensamma krafter varit kärnan i stödarbetet vid händelsen.

Det är en svart plastdosa, stor som en bilnyckel. Varje vecka turas sju tjänstemän i kommunen om att ta hand om den. När den larmar betyder det att kommunens stödgrupp vid kriser, Posomgruppen, kontaktas. Den där förmiddagen i oktober var det en av resursenhetens chefer, Urban Rapp, som hade ansvar för larmet.

– Vi förstod direkt att det här var ett speciellt läge, säger han.

Kort efter larmet var kristeamet på plats vid Kronan. Posomgruppen brukar kallas in som stöd vid extraordinära situationer, när vanliga resurser inte räcker till. Det handlar om att snabbt greppa situationen, hjälpa till med det akuta och aktivera resurser.

– Det var folk överallt. Först visste vi inte hur vi skulle ta oss fram, säger Eva Wallin, enhetschef resursenheten.

Men så fort polisen hade säkrat området, delade Posomgruppen upp sig för att upprätta ett stödcentrum och ta hand om elever och personal.

Redan innan våldsdådet på Kronan hade det förberedande arbetet i Posomgruppen fokuserat på situationer som kan uppstå vid just skoldåd.

– Man kan nog aldrig vara helt förberedd. Men det är viktigt att försöka ha så bra förutsättningar som möjligt och rätt folk på plats. Vi ska kunna möta människor i kris, se deras behov och bedöma situationen utifrån det, säger Urban Rapp.

Sedan händelsen har mycket arbete handlat om återkoppling. Dels inom gruppen men också med alla som hört av sig till kommunen och önskat hjälpa till.

I dag konstaterar de båda enhetscheferna att samverkan har varit nyckeln till hur stödarbetet fungerat. I Posomgruppen finns representanter från kommunens olika verksamheter. En fördel när det gäller att snabbt kalla in de resurser som behövs.

– Dessutom har engagemanget från föreningar och trossamfund varit helt fantastiskt och till stor hjälp, säger Urban Rapp.

Att fortsätta jobba med goda kontakter inom polis och räddningstjänst, föreningsliv och grannkommuner spelar därför en stor roll. Det har också blivit tydligt att det har handlat om ett viktigt, men komplicerat, arbete som fler kommuner nu vill ta del av.

– Vi har fått förfrågningar från Luleå i norr till Ystad i söder om att hålla föreläsningar och berätta om arbetet, säger Urban Rapp.