Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Mot en ny organisation. Trollhättan stad är på gång att ändra hela organisationen för grundskolan.

Trollhättan organiserar om hela skolan

Dagens områdesindelning slopas och ersätts med en indelning efter verksamheterna förskola och skola. Så ser förslaget för en ny skolorganisation i Trollhättan ut.

De västra, östra, södra och centrala skolområdena i Trollhättan kan snart vara ett minne blott. Både utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har enhälligt ställt sig bakom förslaget på en ny principorganisation (som styr hur många chefer som ska finnas och vad de ska ha för roll) som jobbats fram under 2015-2016. Den 7 november ska frågan upp på kommunfullmäktiges bord.

Kort sagt innebär omorganisationen att man lämnar den geografiska indelningen, där 0-16 år har varit en röd tråd, och särar på förskolan från och grundskolan, fritidshemmen och särskolan. Områdescheferna kommer att ersättas med en förskolechef och en skolchef, som blir länken mellan rektorerna och förvaltningschefen.

Syftet är att verksamheterna ska bli mer specialiserade och målet är att det ska ge ett bättre resultat.

– Kritiken mot den organisation vi har nu är att vissa saker stannar kvar på områdesnivå, säger Mats Wiking (S), utbildningsnämndens ordförande.

Han menar att en av fördelarna med att sära på verksamheterna är att varje område får uppmärksamhet på ett bättre sätt.

– Förskolan hamnar ibland i skymundan, på det här viset kan det bli mer fokus på den.

Samtidigt finns det saker med den nuvarande organisationen som är viktiga att få med in i den nya, enligt Mats Wiking.

– Det vi måste ha koll på är att vi inte tappar det fina samarbetet som finns inom hela skolan i dag, säger han.

Från Lärarnas riksförbund är man positiva till förändringen.

– Vi tror att det blir en bättre likvärdighet över hela staden och det är verkligen viktigt i en stad som Trollhättan, där det skiljer sig mycket mellan skolområdena, säger Monica Larsson, kommunombud för fackförbundet.

Elevstödet och modersmålsundervisningen kommer, som det ser ut i nuläget, fortsatt att vara ett eget verksamhetsområde vid sidan om.

– Det kan man behöva förändra, menar Monica Larsson, som trycker på att det är viktigt att den personalen också känner sig delaktiga i den arbetsplats där de jobbar mest.

Röstar även kommunfullmäktige igenom den nya principorganisationen inleds sedan arbetet med att ta fram detaljerna innan förändringen träder i kraft den 1 juni nästa år.

Fotnot: TTELA har utan framgång försökt att nå även Lärarförbundet för en kommentar.