Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

HOPPFULL. "Praktiken handlar om att bygga erfarenheter som man sedan kan ta med sig ut i arbetslivet", säger Beatrice Löfström Sandberg.

Utökad satsning på integration

På Högskolan Väst vill man verka vitt och brett för inkludering och integrering av alla grupper i samhället. Ett exempel på det är en växande satsning på praktikplatser för nyanlända. – Det arbetet är jätteintressant och viktigt just nu, säger Jan Theliander, prorektor på högskolan.

Enligt honom finns det ett stort engagemang på högskolan, båda bland studenter och personal, för integrationssamarbeten av olika slag.

Högskolan samarbetar i nuläget med ett flertal aktörer, som exempelvis Restad Gård, Arbetsförmedlingen och andra närliggande lärosäten, för att hitta nya vägar framåt för ökad integration.

Praktikplatserna på högskolan, där regeringen i våras gav ett flertal statliga myndigheter i uppdrag att tillsammans ta fram totalt tusen praktikplatser per år åt arbetssökande nyanlända, är ett exempel på det.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen arrangerade högskolan en praktikträff dit arbetssökande nyanlända bjöds in i september. Där genomfördes intervjuer med deltagarna som sedan matchades ihop med praktikplatserna på de olika avdelningarna.

– Nu har vi åtta praktikanter på plats och ytterligare två är på gång, så man kan säga att vi har lyckats ganska bra utifrån uppdraget, säger Beatrice Löfström Sandberg, samordnare för praktikplatserna på Högskolan Väst.

Tanken är att praktikanterna, under handledning, ska få förståelse för hur arbetet fungerar på en statlig myndighet och möjlighet att testa på arbetsuppgifterna.

– De nyanlända kommer med internationell erfarenhet som är värdefull för oss samtidigt som de själva får en inblick i hur vårt utbildningssystem och arbetsmarknaden är uppbyggt. Det är bra för alla inblandade, säger Jan Theliander.

Till våren kommer högskolan dessutom att få ytterligare ett statligt uppdrag (än så länge under beredning) som syftar till att skaffa arbeten för personer, ur alla samhällsgrupper, som står långt utanför arbetsmarknaden.

– Vi håller på att titta igenom vilka arbetsuppgifter vi kan ha som kan vara lämpliga för det, det handlar om moderna beredskapsarbeten, som inte kräver någon högre utbildning, säger Jan Theliander.

Utöver det uppdraget ska man även, under 2017/2018, påbörja ett nationellt uppdragsarbete med validering av akademiska kunskaper.

Det handlar i korthet om att man ska utveckla validering för personer både med examen från ett utländskt universitet eller gymnasium och för personer som kanske har varit på flykt och helt saknar betyg eller betygsintyg.

– Vi ska utveckla ny kunskap och metoder för att framöver kunna få in dessa personer på arbetsmarknaden. Det handlar om att matcha personernas kunskaper med det som krävs för att kunna söka och få ett arbete. Vi vill vara ett led i den processen, säger Jan Theliander.