Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nu får kommunstyrelsen avgöra om en badplats på Knorren ska utredas eller inte. Bild: Susanne Engdahl-Jensen
Nu får kommunstyrelsen avgöra om en badplats på Knorren ska utredas eller inte. Bild: Susanne Engdahl-Jensen

Utredning om Knorren-bad kan stoppas

Samhällsbyggnadsnämnden säger nej till en utredning av badplats och båtplatser i anslutning till nya stadsdelen Vårvik. Nu får kommunstyrelsen avgöra.

Frågan om en badplats i centrala Trollhättan är inte ny. Inte minst drev före detta politikern Dan Möllengård under många år frågan, med förslag om nytt kallbadhus på Spikön, en badficka på Kanaltorget och en badplats med bastu på Knorren.

Den här gången är det Moderaterna som lagt en motion. Jennie Bergius Eriksson vill att kommande stadsdelen Vårvik på Stridsbergsområdet och Knorren ska ha tillgång till en badplats och brygga för småbåtar.

Kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har gemensamt tittat på förutsättningarna, och landat i att ett inhägnat bad och en båtbrygga för angöring över dagen skulle kunna anläggas på hundbadplatsen.

Flera frågetecken

Men en rad frågetecken kvarstår, och kräver djupare utredningar av konsulter. Det handlar bland annat om badvattenkvalitet, markföroreningar, inventering av naturvärden i vattenmiljön och skydd för fladdermössen.

Frågan om säkerhet är allra störst. I dag råder badförbud i älven och kanalsystemet söder om järnvägsbroarna samt norr om hängbron, på grund av fartygstrafiken och kraftiga strömmar från vattenpåsläpp till kraftverken.

Just i Knorrenviken bedöms vattenströmningen vara måttlig och en badplats kan hägnas in så att den blir säker. Men det behöver bekräftas av expertis, menar tjänstemännen, som Svenska livräddningssällskapet, Sjöfartsverket och räddningstjänst.

Det finns också risk för att badande hoppar i på utsidan av Knorrenäbba, där vattnet strömmar mycket kraftigare.

Det blir också svårt att ordna parkering för badgäster på Vårvik, möjligen kan tillfälliga p-platser ordnas vid skateparken på andra sidan Vänersborgsvägen.

Tjänstemännen rekommenderar alltså en fördjupad utredning, som uppskattas kosta en halv miljon kronor. Anläggandet av en badplats kostar – grovt uppskattat – runt fem miljoner kronor och en båtbrygga uppåt en miljon.

Säkerhetsfråga

Men åtta ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden (S, MP och V) röstade emot fortsatt utredning, medan sju ledamöter (M, C, KD och SD) röstade för.

– Vi tycker inte att det är lämpligt med simmande människor så nära strömmande vatten. Även om badet är inhägnat kan folk bada utanför, och när det är en kommunal badplats har vi ansvar för säkerheten, säger ordförande Mikael Sundström (S).

Nu får kommunstyrelsen, som har pengar för en utredning, sista ordet.

Mikael Sundström tror sig veta att även kommunstyrelsen kommer att säga nej till att utreda frågan vidare.

– Det är mycket pengar, som varken finns med i majoritetens eller oppositionens budget.

Mikael Sundström håller med om att en central badplats vore en tillgång för Trollhättan.

– Men vi har farleden med stora fraktfartyg och vattenkraften att förhålla oss till. Säkerhetsmässigt är det svårt att få till en badplats.