Återvunna kläder blir nya skor

Återvunnen textil har använts som råvara för att tillverka 3D-printade skor. Projektet där Wargön Innovation ingår banar väg för en ny, lokalbaserad och individanpassad modeproduktion.