Avtalet för Nysätrabostäder förlängs för tredje gången

Den försenade processen kring en ny slussled sinkar också det planerade bostadsbyggandet runt Nysätra idrottsplats i Trollhättan. Nu förlängs marköverlåtelseavtalet för tredje gången.