Borde ha fört dialog med ägaren


– Det är tråkigt för restaurang Emanuel att det skulle sluta så här. Fastighetsägaren borde ha fört en dialog med företaget i stället för att välja konfrontation. Det säger Carola Korhonen, jurist hos Sveriges hotell- och restaurangföretagare (SHR), som biträtt restaurangen.

ANNONS
|

Dessvärre är inte restaurang Emanuel ett unikt fall. SHR har liknande fall under arbete.

Från SHR:s sida anser man att när det gäller Emanuel borde fastighetsägaren på både ett tidigare och bättre sätt ha fört en dialog med restaurangägarna, om man hade varit intresserad av att ha kvar restaurangen som hyresgäst.

– Allt handlar om hur kontrakt skrivs, säger Carola Korhonen.

Om ett hyreskontrakt anger en specifik verksamhet för lokalen ska den, om inte annat avtalats, på tillträdesdagen också vara utrustad därefter.

Skriver man ”restaurangverksamhet” i kontraktet ställer det särskilda krav. ”När hyresgästen tillträder lokalen ska den, såvida annat skick inte avtalats, vara fullt brukbar för det avsedda ändamålet”, som det uttrycks i hyreslagen.

ANNONS

I kontraktet kan sedan regleras vem – hyresgäst eller hyresvärd – som under hyrestiden ska ha ansvar för att lokalen hålls i det skick som avtalet säger.

När ett kontrakt ska förnyas kan villkoren ändras. Fastighetsägaren kan lägga över ytterligare krav på hyresgästen och höja hyran, så länge de villkor som ställs är marknadsmässiga, alltså förenliga med de krav som ställs på andra liknande verksamheter på orten.

Även hyresgästen kan föreslå ändrade villkor.

– Det är vanligt att parterna är oeniga i dessa frågor, särskilt i de fall då hyresgäst och hyresvärd inte fört dialog under hyrestiden, säger Carola Karhonen.

Fotnot: Vi har sökt fastighetsförvaltaren för en kommentar, men inte lyckats.

ANNONS