Bostadsexpansion i Hults höjd ett steg närmare byggstart

Nu ska detaljplanen för 500–600 nya bostäder i Hults höjd stötas och blötas. I bästa fall kan spaden sättas i jorden för gator och ledningar hösten 2025, och för första bostäderna något halvår senare.