Bygglovet klart för Upphärads skola

Till sommaren kan rivning och nybyggnation starta och till höstterminen 2023 ska nya skolan i Upphärad ta emot eleverna.

Redan kund? Logga in här