Byggnationen bidrog till snabba brandförloppet: ”Som bensin på elden”

Under brandnatten brann en bostadslänga på Hjortmossen ner till grunden. Nu riktas återigen kritik mot studentbostädernas konstruktion – och användningen av den typ av byggnadsmaterial som kan snabba på ett brandförlopp.