Dags tycka till om sista etappen i stadsdelen Vårvik

Bostäder, förskola, äldreboende, lokaler, stor lekplats och naturmark – det är innehållet i detaljplanen för etapp tre i Vårvik, som nu skickas ut på samråd.