Dödsdrog på golvet – utsatte barnen för livsfara

En man och en kvinna hade köpt in en drog som betecknas som dödlig. Det skedde dessutom så att deras gemensamma barn utsattes för livsfara och fara för kroppsskada, eftersom en större mängd av preparatet låg fritt exponerat i bostaden medan paret var påverkade av narkotika.