Efter kränkningarna – riktad tillsyn på Sjuntorpskolan

Efter larm om missförhållanden på Sjuntorpskolan ska Skolinspektionen göra en riktad tillsyn i områdena trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.