Efter skolförslaget – elever har erbjudits nya skolplatser

Eleverna som måste byta skola när delar av Kronan och Frälsegårdsskolan stänger har nu anvisats plats på en ny skola i höst. Men vilka elever som börjar på vilken skola beror helt på utfallet i skolvalet, som startade den här veckan.