Eidars hus har säkrats mot fallande fasadbitar

Fasader på de tre år gamla husen i kvarteret Gulsparven i Trollhättan sprack, och bitar trillade ner. Nu ska det vara säkert för hyresgästerna enligt Eidar.