En tiondel valde annan skola

För en minskad skolsegregation beslutades nedstängning av två skolor på Kronogården. Nu har 260 elever anvisats till fem nya skolor. Majoriteten elever godkände sin anvisning medan en tiondel valde annan skola.