Enkät: Vilken är viktigaste frågan inför valet 2022?

Sjukvården, skolan och klimatet. Det är några av de politiska frågorna som bör vara i fokus inför det kommande valåret, i alla fall enligt de som var med i TTELA:s enkät.