Fem händelser som satte avtryck under 2022

Året som gått kan inte kallas nyhetsfattigt. TTELA:s redaktion har valt ut fem händelser som vi minns extra mycket.