Film i Västs studio får solfångarfasader

Nu kläs Studio Fares fasader med solcellspaneler, som ska producera 65 000 kilowattimmar el per år.