Fler söker utbildning på Högskolan Väst

Färre sökte till högskola och universitet hösten 2022. Ändå var söktrycket till Högskolan Västs utbildningar bland de högsta i landet.