Fler utredningar krävs för utvecklingsområde

Arbetet med ett planprogram för Resecentrum och Tingvalla blir mer omfattande än kommunen trott. Bland annat behöver brister i trafikmiljön runt Resecentrum utredas.

Redan kund? Logga in här