Flyktingminskning bakom stängning av Medborgarservice

Medborgarservice på Kronan stänger om cirka två månader. I stället får invånarna söka sig till Stadshuset. Ulrika Sten Sporrong, chef för Medborgarservice, berättar att en minskning av antalet flyktingar bland annat motiverat politikernas beslut.