För lite blod på morddömds kläder

Det går inte att binda Jennie Olsson till de dödande knivhugg hon dömts till livstid för. Det menar hon tillsammans med sin advokat i överklagan till högsta domstolen.