Föräldrarna larmar: Missförhållanden på Velanda skola

Elever har flytt och föräldrar larmar om kaos. Velanda skolas rektor, Manal Barake, pekas ut som ansvarig för missförhållanden på skolan. Samtidigt har hon och utbildningschefen på Trollhättan stad en annan bild av situationen.
– Det var inte möjligt att vara kvar, säger föräldern Alexandra Christiansen, en av de föräldrar som valt att flytta sitt barn till en annan skola.