Föreläggande om att sköta Minnets trädgård

Trädgården runt den kulturhistoriskt viktiga byggnaden Minnet i Sjuntorp har förfallit och måste åtgärdas, säger samhällsbyggnadsnämnden.

Redan kund? Logga in här