Forngrav funnen där vårdcentral planeras

Tre stora gravsättningar från förhistorisk tid har hittats på Hjulkvarn, och fler fornlämningar kan finnas i området. Nu vill Historieforum Västra Götaland rädda området från byggnation.