Forskaren: Övervägande risk för nya dåd

Det finns en övervägande risk för fler högerextrema dåd liknande dådet på Kronans skola. Även om Anton Lundin Pettersson agerade ensam var han samtidigt del av en internetkultur där högerextrema konspirationsteorier flödar. Det menar extremismforskaren Christer Mattsson som drar ett likhetstecken mellan Lundin Pettersson, Breivik och gärningsmannen bakom moskéskjutningen på Nya Zeeland.