Fortsatt god resultatutveckling för ägarna av AB Kakel i Väst Byggservice

Årsredovisningen för AB Kakel i Väst Byggservice är klar. Företagets rörelseintäkter ökar med 33,1 procent och blev omkring 14,5 miljoner kronor. Resultatet före skatt är högre än föregående år, knappt 1,4 miljoner kronor mot cirka 900 000 kronor.