Fortsatt osäkerhet kring bostadsbygget vid slussarna

2021 fick Riksbyggen hastigt avbryta bostadsförsäljningen på Nysätra, efter beskedet att nya slussleden skulle kunna dras här.
– Den här gången behöver vi garantier från Trafikverket, säger affärs- och projektutvecklare Rasmus Edlund.
Men Trafikverket kan inte lämna garantier.