Främsta målet är att våldet ska upphöra

Barnahuset i Trollhättan har funnits i tio år för barn som blivit utsatta för olika våldsbrott. Nu utökas verksamheten till Fyrbodals 14 kommuner, för att barn ska få samma stöd.