Fusk med p-avgift stoppas i centrum – sen höjs taxorna

Gratisparkeringen mitt i stan ser ut att bli kvar. Möjligheten att fuska sig till fler gratistimmar ska bort, därefter införs p-zoner där taxan blir högre ju mer centralt du parkerar. Förslagen finns i den nya trafikutredningen för Trollhättans centrum.
– Trollhätteborna måste lära sig att betala för parkering, säger Jennie Bergius Eriksson (M).