Han drabbades av arbetsmarknadens åldersdiss

Esa Lilja vittnar om en tuff kamp som arbetssökande efter fyllda 40 år, åtminstone inom bygg- och industribranschen. Trots ett gediget CV och fina utlåtanden sätter åldern upprepade gånger stopp för honom.
– De vill ha 30-40 åringar med 25 år erfarenhet, säger han.