HD avslår Jennie Olssons överklagan

Högsta Domstolen meddelar inte prövningstillstånd för Jennie Olsson som dömts för mord på sin kollega. Det betyder att hovrättens livstidsdom står fast.