Höga halter av PFAS upptäckt vid brandstationen i Trollhättan – kan behöva saneras

Den farliga föroreningen PFAS har hittats i marken vid brandstationen i Trollhättan. Även två byggnader i Vänersborg riskeras att riskklassas.
– Vi kan behöva ta oss in på grannfastigheter för att se så det inte spridit sig, säger Love Fjellström, miljöinspektör på Trollhättan stad.