Högskolan Västs rektor kan lämna för nytt universitet

Martin Hellström, rektor vid Högskolan Väst föreslås bli rektor för Sveriges yngsta Universitet i Mälardalen, MDU. Något som för den nyblivne 60-åringen känns bra.
– Det känns givetvis stort och hedrande. Det är en utmaning att bli rektor för Sveriges nyaste universitet.