Hydro Leduc AB: Omsättningen ökade – marginalen stabil

Årsredovisningen för Hydro Leduc är klar. Företagets rörelseintäkter är ungefär 29,5 miljoner kronor, en förbättring på 38,8 procent från föregående år. Resultatet före skatt är högre än föregående år, drygt 1,5 miljoner kronor mot omkring 600 000 kronor.