I höst träder nya p-taxorna i kraft – avgiftsfusket stoppas

Nu satsar Trollhättans stad en halv miljon kronor på digitala parkeringsautomater och nya informationsskyltar. Syftet är att förhindra fusk med avgiften och få bättre snurr på p-platserna i centrum. I oktober ska allt vara på plats, och då införs högre taxor och nya zoner.