Infart till Nohabgatan öppen för trafik igen

Infarten till Innovatumområdet via Eric Carlssons rondell har varit avstängd flera månader. Nu är det fritt fram att köra in på Nohabgatan igen.

ANNONS
|

Som TTELA berättat försenades arbetet med att förnya och separera vatten- och avloppsledningar runt Göteborgsvägen och Innovatumområdet. Trollhättan Energi stötte nämligen på oväntat mycket betong i ravinen för gamla Nohab-järnvägen, där dagvatten ska ledas ut i kanalen via en ny reningsbädd.

Nu är arbetet klart, och trafik som normalt kör in och ut via rondellen och Nohabgatan slipper ta omvägar.

Det fyraåriga VA-projektet för södra centrum och Hjortmossen rullar nu vidare, mot Göteborgsvägen och Lasarettsvägen, meddelar Trollhättan Energi.

LÄS MER:Nohabgatan avstängd till en bit in på hösten

ANNONS