Jättearbetet på Hjortmossen tär på invånarna: ”Som en cirkus”

Vägarbetena på Hjortmossen i Trollhättan tär på invånarnas tålamod. Nu kan dock början till en slutfas av projektet skönjas när asfalten läggs på. Men det dröjer till hösten innan allt är klart.
– Det är hopplöst att parkera och lika hopplöst att ta sig fram, säger Maria Douhane.