Jlj El & Montage AB ökar resultatet rejält

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Verksamheten står bokförd på knappt 7,4 miljoner kronor i rörelseintäkter, en ökning på 78,9 procent från 2021. Resultatet före skatt är högre än föregående år, cirka 1 000 000 kronor mot ungefär 400 000 kronor.