Kraftig ökning av intäkterna för Trollhättans Hyrverk Aktiebolag

Trollhättans Hyrverks räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Företagets rörelseintäkter är knappt 6,5 miljoner kronor, nästan 3 gånger så högt som året före. Resultatet före skatt är cirka 300 000 kronor. Det är en ökning med omkring 1,6 miljoner kronor.