"Det handlar inte bara om slöjförbud utan exempelvis om att jag måste ta av mig min L-pin när jag går in i stadshuset", säger Liberalernas gruppledare Rita Paulsson Svensson.
"Det handlar inte bara om slöjförbud utan exempelvis om att jag måste ta av mig min L-pin när jag går in i stadshuset", säger Liberalernas gruppledare Rita Paulsson Svensson.

Liberalerna vill ha slöjförbud i Trollhättan

Liberalerna i Trollhättan har "gett upp" om den rödgröna majoritetens integrationspolitik, och lämnar nu in tolv motioner som partiet menar skulle öka integrationen – bland annat förbud mot slöja i skolor och andra kommunala verksamheter.

ANNONS
|

Liberalerna har redan lagt en rad förslag i kommunfullmäktige som berör integrationsområdet, som att kommunen ska ha en plan mot våldsbejakande extremism. Nu lägger gruppledare Rita Paulsson Svensson fram "ett helt paket av åtgärder och kompletterande morötter", i form av tolv motioner.

Den senaste tidens händelser på Sylte finns med i bilden, men också tidigare händelser på Kronogården och Lextorp och det utanförskap som många av invånarna i de södra stadsdelarna lever i.

– Kronogården har i flera år pekats ut som utsatt för kriminell påverkan av polisens nationella operativa avdelning, och i år fanns även Lextorp med. Det skulle inte förvåna mig om Sylte finns med nästa år, säger Rita Paulsson Svensson till TTELA.

ANNONS

Liberalerna har tröttnat på majoritetens hållning, menar hon.

– Majoriteten svarar alltid att det är polisens som ansvarar för ordning och trygghet, och hänvisar till fina begrepp i en strategi för social hållbarhet. De har misslyckats. Nu visar vi att vi vill, vi kan, vi vågar. Det finns mycket en kommun kan göra för att det inte ska brinna igen.

Rita Paulsson Svensson är medveten om att vissa av förslagen kan uppfattas som hårda och kontroversiella. Inte minst motionen om att alla som arbetar och deltar i kommunens verksamheter ska ha en klädsel fri från religiösa och politiska symboler. Partiföreningen menar att ett sådant förbud – exempelvis mot slöja – har stöd i en EU-dom.

– Vi har jämställdhet i Sverige – då kan vi inte bara ta det som passar oss och blunda för det som känns obekvämt. En kvinna ska kunna visa sitt hår och klä sig som hon vill utan att betraktas som en sexsymbol.

Kan inte ett slöjförbud få motsatt effekt – att flickor hålls hemma eller skickas till religiösa friskolor för att de inte får bära slöja i den kommunala skolan?

– Den risken finns, men vi får inte backa. Den rädsla vi har stoppar en positiv utveckling och gynnar extremism.

ANNONS

En annan motion handlar om att kommunen ska inrätta enklare jobb, i ett första steg 30 jobb som avlastar personal i omsorg och skola.

Liberalerna föreslår också att alla beslut om socialbidrag ska kopplas till en motprestation – arbetsinsats eller utbildning. Den som säger nej ska få bidraget indraget.

Fler L-förslag

  1. Varje nyanländ invandrare ska få en personlig fadder/mentor.
  2. Fem–tio platser per skola reserveras för elever från de södra stadsdelarna.
  3. Kameraövervakning vid alla offentliga byggnader (som skolor och förskolor) och torgmiljöer.
  4. Tre tjänster inrättas, för personer som ska jobba direkt med ungdomsgängen och deras familjer.
  5. Nyanlända elever ska läsa svenska halva sommarlovet.
  6. Snabbare kartläggning, validering och rådgivning och språkstudier för att nyanlända ska komma ut på arbetsmarknaden.
  7. Utlokalisera delar av kommunens förvaltningar till de södra stadsdelarna.
  8. Ta fram en kommunal handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.
ANNONS