Luffar-Lasse blir kanske rondellutsmyckning på Överby

Nej, Ladugårdsrondellen byter inte namn till Luffar-Lasses rondell. Däremot är det inte uteslutet att den populära katten gör avtryck på något annat sätt.
– Jag är positiv, men lovar inget, säger Jennie Bergius Eriksson (M).