Madington AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Omsättningen i företaget är knappt 8,7 miljoner kronor, ned 7,9 procent. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, 64 000 kronor mot ungefär 1,1 miljoner kronor.