Många aktiviteter ska locka fler att besöka stadskärnan

Trollhättans stadskärna fortsätter tappa omsättning och marknadsandelar. För att vända trenden ska ännu fler saker hända i centrum i år.