Många påverkas när djupa schakt grävs på folktät gata

Trollhättan Energis stora VA-projekt rullar vidare, in i Hjortmossen.
– Det kommer att bröta och bullra, samtidigt som gator och p-platser stängs av, säger projektledare Elin Govik.